Ubah Musse, Stockholmsforskningen,Stadsmuseet,Stockholm – delad stad?,Stockholms förorter,2013, 24 oktober, Kista, Husby, Akalla, Rinkeby, Järva, Järva Hälsocenter

Stockholm – delad stad?

Ubah Musse, Stockholmsforskningen,Stadsmuseet,Stockholm – delad stad?,Stockholms förorter,2013, 24 oktober, Kista, Husby, Akalla, Rinkeby, Järva HälsocenterUbah Musse, Stockholmsforskningen,Stadsmuseet,Stockholm – delad stad?,Stockholms förorter,2013, 24 oktober, Kista, Husby, Akalla, Rinkeby, Järva, Järva Hälsocenter

 

Jag kommer att medverka och jag tror att det kommer bli mycket intressant.:)

Vi är en del av världen så skål för oss alla!

Love/Ubah

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>